رزومه آقای بهرامیان (معاون اجرایی)

نام و نام خانوادگی

وحید بهرامیان

عنوان شغلی

معاون فنی و اجرایی

تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی عمران _ عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

سوابق کاری

شرکت توسعه و عمران بهنادبنا، از سال 1402 تا کنون: معاون فنی و اجرایی

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، از سال 1400 تا 1402: معاون فنی و اجرایی

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران، از سال 1390 تا 1393: معاون فنی و اجرایی

شرکت اندیشگران فراطرح، از سال 1382 تا 1390: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

شرکت ستاوندسازان تهران، از سال 1375 تا 1382: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

سوابق پژوهشی _ آموزشی

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک (PMBOK)، BSC

دوره‌های آموزشی مقررات ملی ساختمان، نظام مهندسی

دوره‌های آموزشی کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان