رزومه آقای ترکمن (نائب رییس هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی

احسان ترکمن

عنوان شغلی

نایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران

کارشناسی حسابداری، دانشگاه تهران

سوابق کاری

شرکت توسعه و عمران بهنادبنا، از سال 1401 تا کنون: نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ): از سال 1401 تا کنون: مدیرعامل

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ): نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت‌های تأمین سرمایه کاردان: عضو هیئت مدیره

بانک سامان: معاون مالی و برنامه‌ریزی