رزومه آقای خادم (عضو هیئت مدیره)

نام و نام خانوادگی

محمدعلی خادمی

عنوان شغلی

عضو هیئت مدیره

تحصیلات

کارشناسی ارشد MBA، سازمان مدیریت صنعتی

کارشناسی حسابداری، سازمان مدیریت صنعتی

سوابق کاری

شرکت توسعه و عمران بهنادبنا، از سال 1401 تا کنون: عضو هیئت مدیره

بانک سامان، از سال 1400 تا کنون: رئیس کمیته‌های اعتباری و عضو هیئت مدیره اجرایی

بانک شهر، از سال 1397 تا 1400: عضو هیئت مدیره

معاونت سرمایه انسانی، سال 1398: معاون مدیر عامل، عضو هیئت عامل، ریاست کمیسیون عالی منابع انسانی بانک ملت، رئیس کمیته‌های انضباطی و رئیس کمیته مرکزی پایش عملکرد نیروهای نیازمند مراقبت

بانک ملت، از سال 1395 تا 1398: مدیر امور ناحیه 1

بانک ملت (مدیریت شعب منطقه 5 تهران)، از سال 1394 تا 1395: مدیر شعب درجه 1 الف

بانک ملت (مدیریت شعبه منطقه 2 تهران)، سال 1394: مدیر شعبه درجه 1 الف

بانک ملت (مدیریت شعب استان البرز)، از سال 1392 تا 1394: مدیر شعب درجه 1 الف

بانک ملت (مدیریت شعب استان کرمان)، از سال 1390 تا 1392: مدیر شعب درجه 1 الف

شرکت فولاد بافق یزد، از سال 1390 تا کنون: عضو هیئت مدیره

بانک ملت (مدیریت شعب استان یزد)، از سال 1389 تا 1390: مدیر شعب درجه 1 الف

بانک ملت (مدیر شعب استان یزد)، از سال 1388 تا 1389: معاون اعتباری مدیریت شعب درجه 1 ب

بانک ملت (شعبه بلوار جمهوری اسلامی یزد)، از سال 1385 تا 1388: رئیس شعبه ممتاز ب

سوابق پژوهشی _ آموزشی

دوره آموزشی بانکداری داخلی 1، مرکز آموزش بانک ملت

دوره آموزشی حسابداری 1، مرکز آموزش بانک ملت

دوره آموزشی بانکداری داخلی 2، مرکز آموزش بانک ملت

دوره آموزشی بازاریابی و مشتری‌مداری، مرکز آموزش بانک ملت

دوره آموزشی ضمانتنامه‌های بانکی، مرکز آموزش بانک ملت

دوره آموزشی مدیریت شعبه، مرکز آموزش بانک ملت 

دوره آموزشی حقوق بانکی مقدماتی، مرکز آموزش بانک ملت

دوره آموزشی اصول مدیریت، مرکز آموزش بانک ملت

دوره آموزشی مدیریت شعب پیشرفته، مرکز آموزش بانک ملت

دوره آموزشی رفتار سازمانی، مرکز آموزش بانک ملت