رزومه آقای خباز (مدیر پشتیبانی)

نام و نام خانوادگی

حسین خباز

عنوان شغلی

مدیر پشتیبانی

تحصیلات

کاردانی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق کاری

شرکت توسعه و عمران بهنادبنا، از سال 1395 تا کنون: مدیر پشتیبانی

شرکت مهندسی پناه‌ساز ایران، از سال 1381 تا 1394: مدیر تدارکات و پشتیبانی

اتحادیه تعاونی‌های عشایر ایران، از سال 1376 تا 1380: مدیر بازرگانی داخلی

اداره کل امور عشایر _ آذربایجان شرقی، از سال 1361 تا 1365: مدیر مالی

سوابق پژوهشی _ آموزشی

دوره آموزشی مدیریت عمومی، مدیریت صنعتی ایران

دوره آموزشی مدیریت بازرگانی، امور گمرکی، ثبت سفارش و ترخیص کالا، مدیریت صنعتی ایران