رزومه آقای صفایی (مدیر برنامه ریزی)

نام و نام خانوادگی

شاهین صفایی

عنوان شغلی

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه

تحصیلات

 (DBA)، دانشگاه خوارزمی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی مهندسی صنایع _ تولید صنعتی، دانشگاه آزاد قزوین

سوابق کاری

شرکت توسعه و عمران بهنادبنا، از سال 1401 تا کنون: مدیر برنامه‌ریزی و توسعه

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، از سال 1398 تا 1401: مدیر سیستم و روش‌ها

شرکت هنر مدیران آرتا، از سال 1392 تا 1398: مدیرعامل

مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی، از سال 1384 تا 1392: مدیر دپارتمان مهندسی ارزش

سوابق پژوهشی _ آموزشی

مجری و راهبر مطالعات مهندسی ارزش در بیش از 70 پروژه

مجری مطالعات اقتصادی و بازار در بیش از 50 پروژه چندمنظوره 

تدوین برنامه استراتژی در 6 سازمان

مؤلف کتاب جامع مهندسی ارزش

مؤلف 6 مقاله در حوزه‌های مدیریتی

تدریس تکنیک‌های خلاقانه حل مسأله در بیش از 100 سازمان