رزومه آقای عباس زاده (معاون املاک)

نام و نام خانوادگی

علی عباس‌زاده

عنوان شغلی

معاون املاک و اموال

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شاهد

کارشناسی فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق کاری

شرکت توسعه و عمران بهنادبنا، از سال 1397 تا کنون: معاون املاک و اموال

 شرکت نسیم، از سال 1396 تا 1400: رئیس هیئت مدیره

شرکت پارس مسکن سامان، از سال 1394 تا 1396: مدیرعامل

شرکت پارس مسکن سامان، از سال 1388 تا 1394: عضو هیئت مدیره و معاون املاک

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، از سال 1383 تا 1387: مدیر فروش املاک

سوابق پژوهشی _ آموزشی

مقاله شناسایی و اولویت‌بندی روش‌های تبلیغات مجتمع‌های تجاری