رزومه آقای فلک رو (مدیر حقوقی)

نام و نام خانوادگی

علی فلک‌رو

عنوان شغلی

مدیر حقوقی

تحصیلات

دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد زاهدان

کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

کارشناسی حقوق قضایی، دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری

شرکت توسعه و عمران بهنادبنا، از سال 1396 تا کنون: مدیر حقوقی

شرکت سایه گستر سایپا، از سال 1394 تا 1396: مشاور حقوقی

شرکت ملی پست ایران، از سال 1394 تا 1396: مشاور حقوقی

شرکت آتیه الوند، از سال 1389 تا 1392: عضو هیئت مدیره

شرکت آتیه دماوند، از سال 1382 تا 1384: عضو هیئت مدیره

سوابق پژوهشی _ آموزشی

تدریس قانون عملیات بانکی و قانون تجارت به کارکنان بانک صنعت و معدن 

تدریس قانون اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا به کارکنان بانک صنعت و معدن و کارکنان بانک توسعه تعاون

تدریس قانون مناقصه به اعضاء کمیسیون معاملات استان‌های شرکت ملی پست ایران