رزومه آقای قلی زاده (مدیر پروژه عدل)

نام و نام خانوادگی

کریم علیقلی زاده

عنوان شغلی

مدیر پروژه عدل

تحصیلات

دکتری تخصصی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

کارشناسی ارشد عمران، مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

کارشناسی مهندسی عمران _ عمران، دانشگاه آزاد

سوابق کاری

شرکت توسعه و عمران بهنادبنا، از سال 1395 تا کنون: مدیر پروژه عدل

شرکت مهندسین مشاور رهاب، از سال 1392 تا 1393: ناظر پروژه

شرکت نیمرخ و ارسا ساختمان، از سال 1389 تا 1392: مجری پروژه تونل و زیرگذر امیرکبیر

شرکت تیراژ، سال  1388: مجری پروژه دریاچه چیتگر

سوابق پژوهشی _ آموزشی

Approaching Green Building Using Eco-Efficient Construction Materials: A Review of the State -of-the-art, Journal of Construction Engineering and Project Management , Korea Institute of Construction Engineering and Management, Vol.8, No.3/Sep 2018

معرفی و مقایسه برخی از نرم‌افزارها در حوزه مدلسازی اطلاعات ساختمان، اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، سال 1395

مدلسازی اطلاعات ساختمان و لزوم پژوهش در خصوص آینده آن، دومین همایش ملی مدیریت ساخت، سال 1397

مرور جامع کاربردهای مدلسازی اطلاعات ساختمان و پیشنهاداتی برای تحقیقات بیشتر، دومین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری، سال 1394