رزومه آقای واعظی (مدیر فنی)

نام و نام خانوادگی

آرش واعظی

عنوان شغلی

مدیر فنی

تحصیلات

کارشناسی مهندسی عمران _ عمران، دانشگاه آزاد اهواز

سوابق کاری

شرکت توسعه و عمران بهنادبنا: مدیرفنی

شرکت سرمایه‌گذاری شهر آتیه: مشاور فنی مدیرعامل

شرکت سرمایه‌گذاری شهر آتیه: معاون فنی _ مهندسی

شرکت مهندسی مشاور آب کرخه: مدیر فنی و اجرایی

شرکت مهندسین مشاور رواق گستر کارون: مدیرعامل

سوابق پژوهشی _ آموزشی

دوره آموزشی کارگاه جوش 1 و 2

دوره آموزشی فرآیند جوشکاری و بازرسی فنی جوش به روش‌های VT، PT، MT و UT

دوره آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریتی ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE)