رزومه آقای کبیری زاد (مدیر پروزه البرزمال)

نام و نام خانوادگی

پرویز کبیری‌زاد

عنوان شغلی

مدیر پروژه البرزمال

تحصیلات

کارشناسی مهندسی عمران _ عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

کارشناسی ارشد شهرسازی _ برنامه‌ریزی شهری _ منطقه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز 

سوابق کاری

شرکت توسعه و عمران بهنادبنا، از سال 1402 تا کنون: مدیر پروژه البرزمال

شرکت عمران گستران آذین (مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مس ایران): معاون اجرایی 

شرکت سرمایه‌گذاری شهر آتیه (بانک شهر): معاون فنی و مهندسی

شرکت سهامی سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت (بانک تجارت): معاون ساختمان و خدمات مهندسی