رزومه آقای کریم نیا (مدیر پروژه اپال)

نام و نام خانوادگی

محمد کریم‌نیا

عنوان شغلی

مدیر پروژه اُپال

تحصیلات

کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌اباد

سوابق کاری

شرکت توسعه و عمران بهنادبنا، از سال 1401 تا کنون: مدیر پروژه اُپال

شرکت اوج سپهر اصفهان، از سال 1393 تا کنون: مدیر پروژه مجموعه فرهنگی، تجاری و خدماتی عمارت گلدسته و مدیر دفتر فنی مرکزی

شرکت بناسازان سپاهان، از سال 1387 تا 1393: مسئول دفتر فنی

شرکت مهندسین مشاور هگزا، از سال 1384 تا 1387: مهندس ناظر قطعه اول تونل مترو خط کاوه پاسداران

شرکت تکوین صنعت، از سال 1383 تا 1384: مسئول دفتر فنی و جانشین سرپرست کارگاه پروژه ساختمان‌های جانبی طرح تزریق گاز آغاجاری

شرکت پردیس ساخت سپاهان، از سال 1381 تا 1383: مسئول اجرا و مسئول دفتر فنی