رزومه اقای مولایی (مدیر منابع انسانی)

نام و نام خانوادگی

عزیزاله مولایی

عنوان شغلی

مدیر منابع انسانی

تحصیلات

کارشناسی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق کاری

شرکت توسعه و عمران بهنادبنا، از سال 1403 تا کنون: مدیر منابع انسانی

وزارت نیرو، شرکت آب منطقه‌ای تهران، از سال 1398 تا 1402: رئیس گروه مدیریت عملکرد و هماهنگی آب شهرستان‌ها 

وزارت نیرو، شرکت آب منطقه‌ای تهران، از سال 1395 تا 1398: مدیر فناوری اطلاعات و توسعه زیرساخت

وزارت نیرو، شرکت آب منطقه‌ای تهران، از سال 1393 تا 1395: مشاور مدیرعامل و رئیس گروه تحول و نوسازی

وزارت نیرو، شرکت آب منطقه‌ای تهران، از سال 1386 تا 1393: مدیر بهبود مدیریت و منابع انسانی

وزارت نیرو، شرکت آب منطقه‌ای تهران، از سال 1379 تا 1386: رئیس گروه بودجه و بررسی‌های اقتصادی

وزارت نیرو، شرکت آب منطقه‌ای تهران، از سال 1373 تا 1379: رئیس اداره انتقالات، انتصابات و حقوق و مزایا

سوابق پژوهشی _ آموزشی

شناخت بازار کشور اتریش و راه‌های دستیابی به آن

ساماندهی منابع انسانی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز

گفتمان‌سازی دانش و نوآوری _ بهبود بهره‌وری و زنجیره تأمین دانش

استقرار و اجرای پروژه تعالی سازمانی EFQM 

تدوین طرح وظایف پست‌های سازمانی در سه بخش مستمر، ادواری و بحرانی

بازنگری در نحوه محاسبه زمان پاسخگویی به درخواست‌ها و گزارشات (بر پایه مدل سه میانگین)