ارکان اجرایی

هیأت مدیره

قالب عکسهای سایت

حمید تهمتن

رئیس هیأت مدیره

3

احسان ترکمن

نایب رئیس هیأت مدیره

1

محمدعلی خادمی

عضو هیأت مدیره

معاونین

قالب عکسهای سایت

پرویز کشاورز

معاون مالی، اداری و پشتیبانی

بهرامیان

وحید بهرامیان

معاون فنی و اجرایی

عباس زاده

علی عباس‌زاده

معاون املاک و اموال

مدیران مستقل

صفایی

شاهین صفایی

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه

فلکرو

علی فلک‌رو

مدیر حقوقی

مدیران پروژه

PHOTO-2023-11-28-11-00-10

محمد کریم‌نیا

مدیر پروژه اُپال

کبیری

پرویز کبیری زاد

مدیر پروژه البرزمال

قلی زاده

کریم علیقلی‌زاده

مدیر پروژه عدل

شهیدی

شهرام شهیدی

جانشین مدیر پروژه سامان‌فراز

مدیران

Untitled-1

محسن نامی

مدیر مالی

نوبهاری

میترا نوبهاری

مدیر املاک

قالب عکس مولایی 2

عزیزاله مولایی

مدیر منابع انسانی

Untitled-1

آرش واعظی

مدیر فنی

Untitled-1

مازیار حقانی

مدیر سرمایه‌گذاری