ارکان اجرایی

هیأت مدیره

tahmtan

حمید تهمتن

رئیس هیأت مدیره

torkaman

احسان ترکمن

نایب رئیس هیأت مدیره

khademi

محمدرضا خادمی

عضو هیأت مدیره

مدیر عامل

یاسر امامی

یاسر امامی

مدیر عامل

معاونین

رحیم-سلیمانی

رحیم سلیمانی کلیشمی

معاون مالی، اداری و پشتیبانی

ستلر-داوری-پور

ستار داوری‌پور

معاون اجرایی

علی-عباس‌زاده

علی عباس‌زاده

معاون املاک و اموال

Untitled-1

شاهین صفایی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه

علی-فلک-رو

علی فلک‌رو

مدیر حقوقی

Untitled-1

علیرضا صابرفرد

مدیر روابط عمومی