پروژه‌ها

پروژه‌ها

برج‌های اداری

سامان فراز

پیشرفت کلی پروژه

۴۲ درصد

مساحت زیربنا

۱۶۸،۴۰۰ مترمربع

تعداد طبقات

۴۹

تعداد پارکینگ

۱،۷۷۴

%47.09

مجتمع مسکونی

اُپـــال

پیشرفت کلی پروژه

۲۲ ٪

مساحت زیربنا

۱۶۰،۶۲۱ مترمربع

تعداد واحد

۶۱۸

تعداد پارکینگ

۷۸۶

%24.42

مجتمع چند منظوره

البرز مال

پیشرفت کلی پروژه

۴۱ درصد

مساحت زیربنا

212،181 مترمربع

تعداد واحد تجاری

۷۱۸

تعداد پارکینگ

۱،۸۸۲

%59.38