جلسه ارزیابی عملکرد پروژه اُپال اصفهان و رفع نواقص موجود با حضور و نظارت مستقیم مدیرعامل محترم شرکت بهنادبنا

در روز چهارشنبه 3 خرداد 1402، جلسه‌ای در جهت ارزیابی عملکرد پروژه اسپال اصفهان، (بلوک‌های میانی و کناری) و رفع نواقص موجود با حضور و نظارت مستقیم دکتر امامی، مدیرعامل شرکت بهنادبنا برگزار شد.