برگزاری جلسات آموزشی مهارت‌های نرم با حضور جناب آقای دکتر رفتاری

دومین جلسه آموزشی مهارت‌های نرم با حضور تمامی کارکنان شرکت توسعه و عمران بهنادبنا با تدریس جناب آقای دکتر دیار رفتاری، با هدف ارتقاء سطح دانش پرسنل، افزایش توانایی قدرت حل مسئله، مهارت‌های برقراری ارتباط مؤثر، مدیریت فردی، انعطاف پذیری، حل تعارض و رهبری، تفکر خلاق و تفکر انتقادی برگزار گردید.