فرصت تاریخی برای خرید خانه

به گفته کارشناسان بازار مسکن، شرایط رکود تورمی موجود در بازار مسکن ورود کرده و با خیال راحت خانه بخرند.

به گفته پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با توجه به اینکه بازار مسکن در شرایط رکود تورمی قرار دارد، اکنون بهترین فرصت و زمان خوبی برای خرید خانه از سوی مردم است.

شرایط رکود تورمی موجود در بازار مسکن، یک فرصت تاریخی است که مردم در بازار مسکن ورود کرده و با خیال راحت خانه بخرند. 

با توجه به اینکه در بازار تورم وجود دارد، پیش‌بینی وقوع تورم بالاتر برای سال آینده و یا در پایان امسال نیز وجود دارد و از اینرو اکنون که هنوز تورم بیشتری رخ نداده، شرایط خرید و فروش مسکن برای مردم راحت‌تر است.

در شرایط فعلی بازار مسکن، مردم هرچه سریعتر خرید کنند، کمتر مشمول خسارت ناشی از تورم می‌شوند و از اینرو باید گفت بهترین شرایط برای خرید خانه برای مردم وجود دارد تا در صورت توانایی مالی، مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند. شرایط رکود تورمی باعث شده بازار به یک ثبات نسبی برسد و به نوعی بی‌ثباتی وجود نداشته باشد و از این رو سازنده نیز با خیال راحت‌تری واحدهای خود را به فروش می‌رساند زیرا وضعیت بازار در ثبات قرار دارد. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان با اشاره به بحث کمبود نقدینگی مردم برای خرید مسکن تصریح کرد: در شرایطی که بازار دارای ثبات و رکود است، سازندگان نیز با شرایط بهتر و نه با قیمت کمتر حاضر به فروش واحدهای خود هستند و در نحوه خرید و پرداخت‌ها و … با مردم همکاری بیشتری خواهند داشت.