مجوز انتشار اوراق وام مسکن به بانک‌ها

شورای پول و اعتبار به همه بانک‌ها مجوز داد با تایید بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن اقدام کنند. به گزارش بانک مرکزی، به منظور کمک به رونق بخش مسکن و ایجاد رقابت بیشتر، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند با تایید بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن اقدام کنند.

در بخشنامه ابلاغ شده به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی آمده است: شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 30 خرداد 1402 به منظور کمک به رونق بخش مسکن و ایجاد رقابت بیشتر در شبکه بانکی و کاهش قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در فرابورس، با تسری بند (2) از یک هزار و دویست و دومین صورتجلسه مورخ 19/05/1395 شورا مبنی بر مجوز انتشار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، مشروط به تایید طرح ارائه شده از سوی بانک عامل از حیث عملیاتی بودن و شرط تعادل در منابع و مصارف آن توسط بانک مرکزی، به کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موافقت کرد.

براین اساس، لازم است آن بانک در صورت تمایل به انتشار اوراق مذکور، نسبت به ارائه طرح خود جهت بررسی به این بانک اقدام کند. همچنین، بانک مرکزی سقف‌های جدید وام مسکن از محل اوراق را که از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شد به بانک‌ها اعلام کرد که براساس مصوبه جدید، سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم در شهر تهران برای متقاضیان انفرادی به 400 میلیون تومان و برای زوجین به 800 میلیون تومان افزایش یافت.

در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از 200 هزار نفر این تسهیلات برای متقاضیان انفرادی به 320 میلیون تومان و برای زوجین به 640 میلیون تومان افزایش یافته است. در سایر مناطق شهری نیز این تسهیلات برای متقاضیان انفرادی معادل 240 میلیون تومان و برای زوجین متقاضی 480 میلیون تومان تعیین شده است. تسهیلات جعاله مسکن یا تسهیلات تعمیرات واحدهای مسکونی نیز از 80 میلیون تومان به 160 میلیون تومان در تمام مناطق شهری افزایش یافته است. همچنین سقف جدید وام مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات نسبت به سقف‌های قبلی تسهیلات به دو برابر افزایش یافته است.