جلسه کارگروه تخصصی جبران خدمات شرکت توسعه و عمران بهنادبنا

در روز دوشنبه 19 تیر 1402، در راستای پیاده‌سازی استراتژی‌های شرکت توسعه و عمران بهنادبنا، کارگروه تخصصی جبران خدمات تشکیل جلسه داد و مبتنی بر نظام 4P به بررسی حقوق و دستمزد پرداختند.