حضور اساتید و اعضای انجمن بتن ایران در محل پروژه سامان فراز

پیرو فراخوان انتخاب و معرفی طرح‌های بتنی برتر کشور در بیست و یکمین همایش روز بتن، در 4 مرداد 1402، اساتید و اعضای محترم انجمن بتن ایران در محل پروژه سامان‌فراز، حاضر و از روند عملیات اجرایی بازدید کردند.