از تورم مصالح ساختمانی چه خبر؟

تورم مصالح ساختمانی براساس بررسی های میدانی ازجمله موزائیک 83%، سنگ 80%، ناودانی 80% کچ 74%، آجر 75%، تیرآهن 72%، سیمان 71%، مفتول 60%، میلگرد 60% و شن و ماسه 40% می‌باشد به این ترتیب ساخت، کمتر از 22 میلیون تومان برای هر مترمربع غیرممکن می‌باشد.