موزه فردا

طراحی موزه فردا در ریودوژانیرو برزیل بر عهده معمار مطرح اسپانیایی، سانتیاگو کالاتراوا بود که به عنوان یک فضای فرهنگی به آینده کره زمین اشاره میکند. این موزه بر اساس فرهنگ بومی منطقه شکل گرفته است و بین و شهر و  محیط پیرامون ارتباط برقرار میکند. این موزه شامل ۵۰۰۰ متر مربع فضا برای برگزاری نمایشگاه های دائمی و موقت و یک میدان گاه با وسعت ۷۶۰۰ متر مربع است که دور ساختمان موزه میپیچد و تا کنار اسکله نیز ادامه پیدا میکند. پیش آمدگی ساختمان موزه از ضلع سمت میدان ۷۵ متر و از ضلع سمت دریا ۴۵ متر است؛ این ویژگی نشان دهنده گسترش موزه از اسکله تا خلیج است. ارتفاع ساختمان ۱۸ متر است که تجربه تماشای مناظر خلیج را از Sao Bento Monastery و لذت بردن از آن را به بازدیدکنندگان میدهد.