حضور اساتید و اعضاء انجمن بتن ایران در محل پروژه سامان فراز

پیرو فراخوان انتخاب و معرفی طرح‌های بتنی برتر کشور در بیست و یکمین همایش روز بتن، در تاریخ 1402/05/04، اساتید و اعضای محترم انجمن بتن ایران در محل پروژه سامان فراز، حاضر و از روند عملیات اجرایی بازدید کردند.