تهران بزرگتر می‌شود!

معاون وزارت راه و شهرسازی از تصویب طرح جامع شهرک اعتمادیه تهران واقع در منطقه شهریار خبر داد و گفت: به سرریز جمعیتی تهران در این شهرک پاسخ داده می‌شود.

دانشجو با اشاره به این که در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری طرح جامع شهرک اعتمادیه تهران در منطقه شهریار مصوب شد، اظهار کرد: این طرح در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسید و مقرر شد تا با سقف جمعیتی 30 هزار نفر هم پاسخگوی نیاز مردم به مسکن باشد و هم سرریز جمعیتی تهران در این شهر پاسخ داده شود.

وی با بیان اینکه مکان پیشنهادی شهرک اعتمادیه در شهریار با مساحت 342 هکتار و سقف جمعیت‌پذیری 30 هزار نفر در افق جمعیتی 1415 احداث خواهد شد و نظام تراکمی این شهرک نیز 4 طبقه تعیین شده است، افزود: تلاش کردیم با تغییر الگوی ساخت به 4 طبقه، سطح را برای تامین زیرساخت‌ها اعم از فضای سبز، فضاهای فرهنگی و سایر موارد آزاد شود.

دانشجو تاکید کرد: در تصویب این شهرک تاکید شده تا شبکه فاضلاب و سایر تاسیسات از جمله لوله‌کشی آب و برق قبل از عملیات عمرانی واحدهای مسکونی در این شهرک تامین و احداث شود.