معارفه معاونت اجرایی شرکت توسعه و عمران بهنادبنا

در روز یک‌شنبه 5 شهریور 1402، جناب آقای مهندس وحید بهرامیان به‌عنوان معاون اجرایی شرکت توسعه و عمران بهنادبنا انتخاب شدند و از آقای مهندس ستار داوری‌پور، بابت زحمات و تلاش‌های بی‌شائبه ایشان در جهت پیشبرد پروژه‌ها و اهداف شرکت تقدیر و تشکر به‌عمل آمد.