بازدید مدیرعامل و هیئت همراه شرکت توسعه و عمران بهنادبنا از پروژه البرزمال

در روز دوشنبه مورخ 6 شهریور 1402، دکتر امامی مدیرعامل شرکت توسعه و عمران بهنادبنا به همراه مهندس بهرامیان، معاون اجرایی شرکت از پروژه البرزمال بازدید کردند.

  • در این بازدید دکتر امامی، روند پیشرفت پروژه را بررسی و در خصوص مسائل پیش‌روی پروژه رهنمودهای لازم را ارائه نمودند.