پروژه سامان‌فراز، طرح برتر بتن سال 1402 انجمن بتن ایران

در روز یک‌شنبه مورخ 16 مهر 1402، در مراسم بزرگداشت استاد احمد حامی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پروژه سامان‌فراز توسط رئیس کمیته انجمن بتن ایران به‌عنوان طرح برتر سال 1402 انجمن بتن ایران، معرفی و موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر انجمن گردید.