اوضاع پاییزی بازار اجاره‌بها

رصد پاییزی بازار اجاره مسکن نشان‌دهنده افت محسوس تعداد معاملات و حجم عرضه فایل در این بازار است. بررسی‌‌ها و تحقیقات میدانی نشان‌دهنده آن است که بازار پاییزی اجاره در هفته‌های اول این فصل، کم‌‌رونق‌‌تر از مقطع زمانی مشابه سال‌های قبل بوده است.

این رکود و سکون پاییزی در بازار اجاره، اگرچه به دلیل عبور از فصل تابستان و اتمام اوج جابه‌‌جایی‌‌ها در این بازار تا حدی طبیعی و روال متعارف این بازار محسوب می‌شود اما بخش قابل‌توجهی از رکود این بازار در هفته‌های اول مهرماه ناشی از ناتوانی مستاجرها برای جابه‌‌جایی در این بازار و در نتیجه تلاش حداکثری آنها برای تمدید قراردادهای سال قبل است.

در چنین شرایطی گروه قابل‌توجهی از موجرها نیز با موج تمایل به تمدید قرارداد با مستاجرها همراه شده و ترجیح می‌دهند به جای پرداخت هزینه‌‌های بالای جابه‌‌جایی در این بازار، با قدری انعطاف، قرارداد سال قبل خود با مستاجر را تمدید کنند.

این موضوع نیز به سکون بیشتر در بازار پاییزی اجاره دامن زده است. با این حال، همچنان می‌توان فایل‌‌هایی را با سطوح قیمتی متفاوت از سطح قیمتی مناسب گرفته تا سطوح متعارف و در برخی موارد نامتعارف در این بازار مشاهده کرد.

در برخی مناطق به‌خصوص مناطق متوسط میانی شهر که سطح اجاره‌‌بها از توان پرداخت ساکنان آن مناطق تا حد زیادی خارج شده است، تمایل گروه قابل‌توجهی از موجرها به عرضه آپارتمان با شرایط رهن کامل بیشتر شده است. چرا که آنها نگران هستند مستاجر نتواند به موقع سطح بالای اجاره‌‌بهای ماهانه را پرداخت کند. بنابراین افزایش تعداد فایل‌‌های رهن کامل در بازار اجاره برخی از مناطق پایتخت، لزوماً به معنای ترجیح موجرها برای دریافت پول پیش به جای اجاره ماهانه در نتیجه جاذبه سرمایه‌گذاری در سایر بازارها نیست؛ بلکه برخی از موجرها به دلیل نگرانی از عدم‌ پرداخت به موقع اجاره‌‌بهای ماهانه از سوی مستاجر، این فرمول را انتخاب می‌کنند.