مراسم جشن یازدهمین سالروز تأسیس شرکت توسعه و عمران بهنادبنا – 1402/07/19

بناهای ماندگار بشر ثمره نگاه دقیق، برآورد علمی، بهره‌وری از دانش مهندسی، اجرای هنرمندانه و احترام به فرهنگ و محیط‌زیست اقلیمی است که سازه در آن بنا شده است.                                            شرکت توسعه و عمران بهنادبنا از گذشته تا کتون همواره با گردآوری عوامل فوق سعی نموده است همچنین فرش، این میراث فرهنگی _ آیینی ما ایرانیان، تار و پود اعضا و دانش و تخصص‌شان را به‌نحوی کنار هم قرار دهد که نه فرشی عالی که بهارستانی زیبا و زرین از هنر، دانش و تلاش این جمع برجا بماند.                                                                                                                              شرکت توسعه و عمران بهنادبنا چه در گذشته، چه امروز و چه در اهداف متعالی آینده قصد دارد نه یک تندیس صرف مهندسی که پیکره‌ای زنده متشکل از مهندسی، هنر، جامعه‌شناسی و دیگر ارکان لازم را که راز ماندگاری و البته نیک‌نامی چنین است.                                                                                  همان‌طور که شیخ اجل سعدی شیرازی سروده است:                                                                                       بنی آدم اعضای یک پیکرند                                    که در آفرینش ز یک گوهرند            ما اعضای متعهد و هم‌نوای این پیکره در سالگرد تأسیس شرکت‌مان یک‌بار دیگر با هم‌ پیمان می‌بندیم ضمن تلاش مستمر در جهت بهبودی عملکرد شرکت، نائل شدن به اهداف متعالی‌مان، اگر عضوی از ما را روزگار به درد آورد به تاسی از شعر شیخ اجل، دگر عضوها را نماند قرار.                                              از همراهی، همدلی و همکاری شما بسیار سپاسگزاریم.