مصاحبه با دکتر یاسر امامی، مدیرعامل شرکت بهنادبنا “شرکت برتر در رتبه‌بندی سال 1401”

قسمت اول مصاحبه

قسمت دوم مصاحبه