بازدید مدیرعامل و هیئت همراه شرکت توسعه و عمران بهنادبنا از دفتر فروش پروژه مسکونی اُپال

با عنایت به آغاز فروش برج‌های الماس و برلیان پروژه مسکونی اُپال اصفهان، در روز چهارشنبه 24 آبان 1402، جناب آقای دکتر امامی، مدیرعامل محترم شرکت توسعه و عمران بهنادبنا به همراه مدیران و معاونین ارشد خود و همچنین جناب آقای دکتر خادمی، عضو هیئت مدیره شرکت و جناب آقای مهندس داوری‌پور، مدیر محترم پشتیبانی بانک سامان و جناب آقای مهندس نجفی، نماینده محترم پشتیبانی بانک سامان از دفتر فروش پروزه مسکونی اُپال بازدید کردند.                                                         دکتر امامی طی این جلسه به نظارت مستقیم بر روند فعالیت‌های دفتر فروش اُپال و نحوه عملکرد مدیران فروش و ارائه راهکارهای مؤثر در جهت تحقق اهداف شرکت پرداختند.