آغاز تبلیغات محیطی فروش واحدهای مسکونی برج‌های الماس و برلیان پروژه اُپال

همزمان با آغاز فروش واحدهای مسکونی برج‌های الماس و برلیان پروژه اُپال، از فاز اول تبلیغات محیطی این پروژه در سراسر اصفهان رونمایی شد.