نشست تخصصی چشم‌انداز اقتصاد مسکن و بررسی محتمل‌ترین سناریوهای پیش‌رو

اولین نشست تخصصی اقتصاد مسکن با همکاری آکادمی بانک سامان، با موضوع افق بازار مسکن در سال پیش‌رو توسط شرکت بهنادبنا برگزار شد.

این نشست با حضور جناب آقای دکتر سوری (عضو محترم هیئت مدیره بانک سامان و مدیرعامل محترم آکادمی بانک سامان)، جناب آقای دکتر امامی (مدیرعامل محترم شرکت توسعه و عمران بهنادبنا)، جناب آقای دکتر عبده تبریزی (استاد دانشگاه و خبره حوزه اقتصاد مسکن)، و جناب آقای یزدانی (مشاور محترم آکادمی بانک سامان) برگزار گردید.

در این نشست پارادایم‌های تجاری مسکن (رونق و رکود)، تخلیه حباب مسکن، توان‌پذیری سازندگان و … مورد بحث و تبادل نطر قرار گرفت.