بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان) از پروژه مجتمع مسکونی اُپال اصفهان

در روز پنج‌شنبه 7 دی 1402، شرکت بهنادبنا مفتخر به میزبانی از 150 نفر از دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در پروژه عظیم مجتمع مسکونی اُپال بود.

در این روز، دانشجویان به بازدید میدانی از برج‌های کناری و همچنین برج‌های میانی آماده سکونت پروژه اُپال پرداختند.

در این بازدید، جناب آقای مهندس کریم‌نیا، مدیر محترم پروژه مسکونی اُپال و جناب آقای قهرمان، مدیر محترم دفتر فروش پروژه مسکونی اُپال، ضمن خوش‌آمدگویی به دانشجویان، توضیحات تفصیلی و تکمیلی را در خصوص این پروژه ارائه نمودند.