مراسم پاسداشت روز زن و تجلیل از بانوان محترم شرکت توسعه و عمران بهنادبنا

در روز چهارشنبه 13 دی 1402، در شرکت توسعه و عمران بهنادبنا به مناسبت بزرگداشت مقام زن و مادر از بانوان محترم فعال در شرکت قدردانی و جناب آقای دکتر امامی، مدیرعامل محترم شرکت ضمن تبریک این روز، هدایایی را به رسم یادبود به همکاران تقدیم کردند.