اخذ لوح یادبود و نشان طرح برتر بتنی برای پروژه سامان‌فراز از مرکز تحقیقات بتن و انجمن علمی بین‌المللی بتن آمریکا

در دی ماه 1402، مرکز تحقیقات بتن (متب) به همراهی انجمن علمی بین‌المللی بتن آمریکا (ACI شاخه آمریکا)، پروژه احداث برج‌های اداری سامان‌فراز را به عنوان پروژه برتر بتنی کشور انتخاب نمودند.

در روز برگزاری مراسم، جناب آقای مهندس شهیدی (جانشین مدیر پروژه سامان‌فراز) به نمایندگی از شرکت بهنادبنا، لوح یادبود و نشان طرح برتر بتنی را از هیأت داوران دریافت نمود.

شایان ذکر است پیش از این، پروژه سامان‌فراز جایزه پروژه بتنی انجمن بتن ایران را نیز دریافت نموده بود.