مراسم پاسداشت روز مرد و تجلیل از آقایان محترم شرکت بهنادبنا

در روز چهارشنبه 4 بهمن 1402، در شرکت توسعه و عمران بهنادبنا به مناسب بزرگداشت مقام پدر و مرد از آقایان محترم فعال در شرکت قدردانی و جناب آقای دکتر امامی، مدیرعامل محترم شرکت ضمن تبریک این روز، هدایایی را به رسم یادبود به همکاران تقدیم کردند.