مجمع عمومی شرکت پارسا نیک یوتاب – 1402/11/14

مجمع عمومی شرکت پارسا نیک یوتاب با حضور هیئت‌مدیره، مدیرعامل و معاونین شرکت در روز سه‌شنبه 10 بهمن 1402 برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی عملکرد این شرکت و بررسی گزارش حسابرس مستقل، صورت‌های مالی و گزارش سود و زیان، ارائه و مصوب گردید.