مراسم پاسداشت روز مهندس و تجلیل از مهندسان محترم شرکت بهنادبنا

اگر راهی نباشد، راه را خواهم ساخت…

مشکل است! راهی نیست! چاره‌ای یافت نمی‌شود! محال است! باید با همین شرایط کنار آمد!

اکثرا با چنین ذهنیتی با مشکلات کنار می‌آید، جز آنانی که ذهنی مهندسی و کاوشگر دارند؛ که ذهن خلاق مهندس همیشه به راه‌حل و بهبود شرایط می‌اندیشد.

مهندس متفکر در بحران حوادث راه‌های مختلف را آزموده و در بزنگاه طوفان‌ها بهترین راه را برمی‌گزیند.

ذهن مهندسی یعنی: بررسی مسئله، سنجش ابعاد، فراهم کردن ابزار، نهراسیدن از حوادث و یافتن بهترین راه‌حل، ذهن خلاق مهندس همیشه به دنبال حل مشکلات است که مهندسی تنها به گرفتن مدرک و معدل نیست.

ذهن مهندسی می‌باید چون خون در رگ و پی مهندس جاری و در زندگی و مشکلات چاره‌ساز باشد.

علم مهندسی یعنی ذهن کاوشگر که اگر راهی هم نباشد، راه را خواهد ساخت.

روز مهندس برتمامی مهندسان سازنده، خلاق، کوشا و متفکر بهنادبنا مبارک باد.