ضیافت افطار شرکت توسعه و عمران بهنادبنا

ضیافت افطار شرکت بهنادبنا در روز دوشنبه 20 فروردین 1403 (28 رمضان) با حضور رئیس محترم هیئت مدیره، مدیرعامل محترم و کلیه معاونین، مدیران ارشد و پرسنل محترم شرکت توسعه و عمران بهنادبنا برگزار گردید.

جناب آقای دکتر امامی، مدیرعامل محترم شرکت ضمن خیرمقدم به میهمانان، مطالبی را نیز در راستای اهداف و برنامه‌های متعالی شرکت در سال جدید عنوان نمودند.