مراسم پایان اسکلت بتنی پروژه سامان‌فراز

در روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ آخرین مرحله بتن‌ریزی پروژه سامان فراز با حضور مدیرعامل محترم شرکت توسعه و عمران بهنادبنا، جناب آقای دکتر امامی به همراه معاونان و مدیران ارشد شرکت برگزار گردید.