گزارش تصویری آغاز بارگیری اولین سری از پله‌برقی پروژه تجاری _ تفریحی البرزمال