اولین جلسه شورای مدیران بهنادبنا با هدف هماهنگی و هم‌اندیشی در جهت پیشبرد بهتر امور

در روز سه‌شنبه 29 خرداد 1403، اولین جلسه هم‌اندیشی شرکت بهنادبنا با حضور مدیرعامل محترم شرکت، جناب آقای دکتر امامی به همراه معاونان، مدیران شرکت و مدیران پروژه‌های سامان‌فراز، اُپال، البرزمال، عدل، میرداماد، خانه دریا و بابلسر برگزار گردید.

در این جلسه استراتژی‌های شرکت بهنادبنا مطرح و براساس آن هدف‌گذاری در راستای منافع شرکت مورد تأکید قرار گرفت.

در این جلسه هر یک از معاونت‌ها، مدیران شرکت و مدیران پروژه‌ها دغدغه‌ها و موضوعاتی را که در راستای امور محوله بیان شده بود را طرح بحث کردند و تصمیمات مشترکی اتخاذ گردید.