بازدید هیأت مدیره محترم بانک سامان، مدیرعامل محترم شرکت بهنادبنا و هیأت همراه از پروژه البرزمال

در روز چهارشنبه 13 تیر ماه 1403، جناب آقای مجتهد، رئیس محترم هیئت مدیره بانک سامان به همراه اعضای محترم هیئت مدیره بانک و شرکت بهنادبنا و همچنین مدیرعامل محترم شرکت بهنادبنا، جناب آقای دکتر امامی از پروژه بزرگ البرزمال بازدید و ضمن ارائه رهنمودهای لازم، در جریان پیشرفت پروژه قرار گرفتند.