گزارش تصویری بازدید هیأت مدیره محترم بانک سامان، مدیرعامل محترم شرکت بهنادبنا و هیأت همراه از پروژه البرزمال