افتخارات

افتخارات

رتبه ۲۵۲
بین شرکت‌های گروه پیمانکاری از نظر بهره‌وری عوامل
رتبه اول
بین ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران در سال مالی ۱۳۹۷
دارای گواهی LEED
برای پروژه سامان‌فراز
نشان برتر بتنی
برای پروژه سامان فراز از مرکز تحقیقات بتن و انجمن علمی بین‌المللی بتن آمریکا
رتبه ۲۸۴
بین ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران در سال مالی ۱۳۹۸