افتخارات

افتخارات

رتبه اول
بین ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران در سال مالی ۱۳۹۷
رتبه ۲۵۲
بین شرکت‌های گروه پیمانکاری از نظر بهره‌وری عوامل
رتبه ۲۸۴
بین ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران در سال مالی ۱۳۹۸
دارای گواهی LEED