افتخارات

افتخارات

رتبه اول
بین ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران در سال مالی ۱۳۹۷
رتبه ۲۵۲
بین شرکت‌های گروه پیمانکاری از نظر بهره‌وری عوامل
رتبه ۲۸۴
بین ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران در سال مالی ۱۳۹۸
دارای گواهی LEED
برای پروژه سامان‌فراز
نشان برتر بتنی
برای پروژه سامان فراز از مرکز تحقیقات بتن و انجمن علمی بین‌المللی بتن آمریکا