آبان ۹, ۱۴۰۲

106 سال انتظار کارگران برای خرید خانه!!!

مسکن یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های قشر کارگر در ایران است. برآوردها نشان می‌دهد

مهر ۱۸, ۱۴۰۲

سیر تاریخی متراژ ساخت و ساز

از ابتدای دهه 90 تاکنون در حالی که انتظار می‌‌‌رفت متناسب با کوچک شدن بعد

مهر ۱۳, ۱۴۰۲

اوضاع پاییزی بازار اجاره‌بها

رصد پاییزی بازار اجاره مسکن نشان‌دهنده افت محسوس تعداد معاملات و حجم عرضه

مهر ۵, ۱۴۰۲

کاهش خطر حباب مسکن در جهان

براساس مطالعه بانک سوئیسی یوبی‌اس، به دنبال اصلاح قیمت‌ها، خطر حباب مسکن در 25 شهر در سراسر

شهریور ۲۶, ۱۴۰۲

متراژ غالب عرضه در بازار مسکن تهران

یکی از عوامل رکود سنگین معاملات مسکن در تهران، جنس متراژی فایل‌های موجود

شهریور ۱۲, ۱۴۰۲

سه گزینه کاهش هزینه مستأجرها

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، برای کاهش هزینه مستاجرها از طریق مهار تب اجاره‌‌‌بها،

شهریور ۷, ۱۴۰۲

شرط عادی شدن نبض بازار مسکن

وخامت حال بازار مسکن در سال‌های اخیر موضوعی عیان است؛ اما بهبود خفیفی که

شهریور ۶, ۱۴۰۲

آخرین برآورد اجاره‌بها در پایتخت

براساس اطلاعات مندرج در فایل‌های عرضه شده به بازار، بهای پیشنهادی اجاره