مرداد ۳۰, ۱۴۰۲

مراسم قدردانی از جناب آقای مهندس داوری پور (معاون اجرایی شرکت توسعه و عمران بهناد بناد)